Slumpat blogginlägg

lördag 25 april 2015

Spår efter stor gnagare

Att Castor fiber huserar i Säveån har jag länge vetat om, men nu har jag för första gången hittat spår efter den stora gnagaren i de norra delarna av ån, i närheten av där jag själv brukar husera. Intressant nog är det i direkt anslutning till en kraftverksdamm, om denna hjälper eller stjälper bävern tål att funderas på. Förhoppningsvis kommer jag få tid att sätta mig och spana någon kväll framöver och kanske få syn på detta mytomspunna djur, något jag bara gjort en gång tidigare.

En stor asp ur bäverns perspektiv

fredag 24 april 2015

Skymningsälg

Med ett bra teleobjektiv kan man fotografera älgar en halv kilometer bort.

söndag 19 april 2015

tisdag 14 april 2015

Liten men kung

Enligt legenden skulle den fågel som kunde flyga högst koras till konung, och det såg länge ut som om den favorittippade kungsörnen skulle vinna. Men kungsfågeln hade gömt sig i örnens fjädrar, och lyfte när örnen blivit för trött för att flyga högre. Än i dag pryds Sveriges minsta fågel av en krona på huvudet, men istället för att tävla med örnar sitter han mest i en gran och häckar.

Trots en matchvikt på bara fem gram vann kungsfågeln kampen om kronan.

torsdag 9 april 2015

Glösa hällristningar

Vid Glösa i Alsens socken i Krokoms kommun i Jämtland finns det hällristningar. Det mesta är fortfarande snötäckt, men en del av dem börjar komma fram nu på vårkanten. Man har även byggt en rekonstruktion av en stenåldershydda och en älghall med utställning.

Älg

Figur

Mysig stuga. Glösa ligger vid länsväg 666.onsdag 8 april 2015

Urskog

Det finns inte mycket orörd skog kvar i Sverige. Inte ens naturreservatet Berge urskog ca 3 mil söder om Östersund är helt opåverkat, men nära inpå. Det har aldrig bedrivits något storskaligt skogsbruk här, och vissa av tallarna slog rot redan på 1400-talet.

Berge urskogs naturreservat.
En rotvälta har dragit upp en sten ur marken.

Döda träd är en bristvara i välskötta produktionsskogar.

I Berge urskog finns spår efter flera stora bränder, vilket missgynnat granarna till förmån för tall och lövträd. Den stora mängden död ved uppskattas av många svampar, lavar, insekter och hackspettar, och här finns såväl sällsynta orkidéer som hotade fågelarter.

En myrstack av storlek större. Dock syns det inte i bild hur stor den fallna furan är.

Skägglavar stortrivs i urskogen.

Spår i snön, troligen efter en räv.


Trots att reservatet bara är 0,7 kvadratkilometer är det inget man promenerar igenom på en kvart. Det är stökigt i urskogen, och finns inga vandringsleder eller skogsvägar att följa. Marken är ojämn, och det förrädiska snötäcket gör att man ena stunden går på en omkullblåst tall för att i nästa stund sjunka ner en halvmeter eller mer i snön. Tursamt nog lyckades jag undvika att trampa på någon sovande björn. Många förknippar en urskog med granar och mossbevuxna stenar, vilket är typiskt för planterade granskogar. Till och med John Bauer var inspirerad av tämligen välskötta granåkrar, kanske utan att veta bättre. Även i nutid framställs virkesplantage ofta som urskogar, som exempelvis i Svt-serien "Jordskott". I en riktigt urskog står inte träden i raka rader.

I urskogen är det ingen som städar efter stormen.

Andelen döda träd är stor, vilket får konsekvenser för hela ekosystemet. Många insekter lever av den döda veden, till stor glädje för bland annat hackspettarna. De hackar i sin tur ut bon i träden, som sedan tas över av ugglor och andra fåglar.
Stora tallar är perfekta plattformer för rovfågelbon. Strax intill det här boet såg jag en fjällvråk, men fick tyvärr ingen bild på den innan den flaxade iväg. Det hör väl urskogen till att sikten kan vara något skymd ibland. Däremot filmade jag en snutt för att få med ljudet av denna annars ganska tystlåtna fågel.tisdag 7 april 2015

Jämtland

Fjäll
By
Trägärdesgård
Renkalv
Vägren
Gråspett
"Rationellt" skogsbruk