Slumpat blogginlägg

lördag 31 januari 2015

Vinternatt

Det var stjärnklart i Bohuslän förra helgen. Snön låg vit på marken, och en bit bort satt en kattuggla och hoade. Det var för mörkt för att filma och ljudinspelingen blev av tämligen låg kvalitet, men den bör ändå lyssnas på för att komma i rätt stämning när nedanstående bilder betraktas.


Vägen och månen
Åkern och månen
Himmel och barrträd
Bovallstrand lyser upp himlen till vänster
Skärkäll
Nånstans i granarna till höger satt ugglan

fredag 30 januari 2015

I enebusken

Blåmes
Stjärtmes och blåmes
Större hackspett
Gulsparv
Koltrast
Stjärtmes
Blåmes och talgoxe
Entita
Blåmes

torsdag 29 januari 2015

Fågelmänniskor

Den så kallade Fågelmannen var en religiös arketyp i norra Europa under yngre bronsåldern och äldre järnåldern. Enligt en teori fanns det under den här perioden en schamansk kult, där schamanen klädde ut sig till en fågel. Fågelmannen finns avbildad på ett antal föremål och hällristningar. Det här är en av de mer kända, från Kallsängen i Bohuslän.
På grund av snö, is och eftersatt underhåll är figurerna inte helt lätta att urskilja. Tydligare bilder finns tillgängliga för den som är intresserad på Riksantivarieämbetets hemsida (Fornsök).

tisdag 27 januari 2015

Ormvråk i arkivet

Ormvråk vs. flygplan, 18 juni 2013
Ormvråk i bakgrunden, 6 april 2013
Dubbelexponerad ormvråk, 14 september 2013
Ung ormvråk, 5 juni 2014
Akrobatiserande ormvråkar, 18 juli 2013
Ormvråk bakom grenverket, 30 mars 2014
Abstrakt ormvråk, 17 maj 2012

Ormvråk


söndag 11 januari 2015

I Slottsskogen


Egon

Plötsligt började väggen falla ner från huset mittemot.

Det hade kanske blivit en bättre bild om jag gick ut eller öppnade fönstret, men det kändes inte riktigt som läge för det.