Slumpat blogginlägg

onsdag 31 december 2014

Mordgåtor i arkivet

1 Juni 2013. Fågelunge på Visingsö. Trolig dödsorsak är att den trillat ur sitt bo. Det kan handla om en fruktansvärd olycka, men den kan även ha blivit mördad. Studier har visat på att fågelungar ibland kan putta ut andra ungar ur sitt bo, åtminstone andra ägg. Det gäller dock främst främmande ägg, exempelvis från boparasiter såsom gök. Mina kunskaper är dock otillräckliga för att avgöra vad det är för art på bilden, och fallet är fortfarande olöst.
28 juni 2013. Älg i Ljurhalla. Tidigt på morgonen avslöjade ett antal korpar var kroppen låg. Bilden ovan är tagen på kvällen. Inga yttre skador syntes, vilket talar för en naturlig dödsorsak. Men då födotillgången var god kan svält uteslutas, och med ca 700 meter till närmaste större väg är trafikskada inte troligt. Trolig dödsorsak är därför sjukdom, men då undersidan av kroppen inte undersökts för bitmärken kan mord inte helt uteslutas.

12 oktober 2013. Samma älg som bilden ovan, tre och en halv månad senare. Bilden illustrerar hur snabbt bevismaterial förstörs av rävar, korpar, vildsvin, insekter och andra som inte drar sig för att kalasa på ett kadaver.

21 januari 2014. I det här fallet saknas kroppen, men spåren avslöjar att ett djur av gnagarstorlek har blivit dräpt på tomten vid lantstället i Ljurhalla av en fågel. Med nästan all säkerhet rör det sig om en kattuggla, dels för att spåren efter vingarna tyder på det, och dels för att mordet skett på natten. Eftersom kattugglor är trogna sina revir året om är det alltså Åke eller Daenerys som är skyldig. Spåren avslöjar även händelseförloppet. Den intet ont anande gnagaren har rört sig neråt till vänster i bild, då ugglan slagit ner mot den och orsakat märket i det nedre vänstra hörnet. Gnagaren lyckades hoppa snett bakåt åt vänster, men efter bara ett par tre skutt hade ugglan hunnit ikapp och satt klorna i sitt byte. Därefter flög förövaren ut snett neråt höger i bild, vilket avslöjas av vingmärkena i snön. Lägg även märke till spåren efter bytet som släpats en bit längs marken innan den lyfte.
24 juli 2013. Sork på tomten. Med all sannolikhet är det katten Zelda som är skyldig, men hennes bror Zombie är inte helt fri från misstanke.
9 augusti 2013. Rådjurskid brevid Töllsjövägen. Naturlig dödsorsak är möjlig, men kroppens placering brevid vägen indikerar trafikdöd. Troligtvis är mördaren i det här fallet därför en människa.
22 augusti 2013. Fyndet av den här rådjursskallen gjordes i skogen, bara några meter ifrån en skogsväg där människor inte sällan rör sig. Då bara kraniet återstår är det svårt att avgöra hur länge sedan rådjuret sist såg dagens ljus, och ännu svårare att fastställa en dödsorsak. Människa kan inte uteslutas, det som talar emot det är att mänskliga jägare brukar ha för vana att spara just horn som troféer. Dock är hornen här av olika storlek, och kanske har de därför av estetiska skäl inte ansetts vara värda att spara. Det kanske största mysteriet är att resten av kroppen aldrig återfunnits, trots att en tämligen stor area kring skallen har undersökts. Mig veterligen brukar varken jägare eller rovdjur avlägsna huvudet och lämna det i skogen. Mysteriet förblir därför olöst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar