Slumpat blogginlägg

måndag 25 juli 2016

Nattlysande moln

I sällsynta fall kan man under sommarnätter se svagt lysande moln på himlen. Dessa moln ligger i mesosfären på upptill 85 kilometers höjd, vilket är att jämföra med 12 kilometer för de högsta cirrusmolnen. De är så tunna att de inte syns på dagen, men tack vare att de ligger så högt upp blir de belysta av solen långt efter solnedgången.

Det är inte helt klarlagt vad som orsakar dessa mystiskt lysande moln. Vanliga moln bildas när is kristalliseras på partiklar i atmosfären, men nattlysande moln tycks även kunna bildas direkt av vattenånga. Dock tycks de vara vanligare när det förekommer dammpartiklar i mesosfären, och syns bara på sommaren när mesosfären är som kallast. Trots att de syns relativt ofta på norra halvklotet har de bara dokumenterats ungefär 100 gånger på södra halvklotet.

Vad som gör dessa moln än mer mystiska är att de inte finns dokumenterade alls innan år 1885, men har efter dess blivit allt vanligare. Det har diskuterats vilken roll klimatförändringar har kunnat spela och hur de nattlysande molnen kan vara en indikator på atmosfäriska förändringar. Detta undersöks fortfarande, och bland annat har den svenska Odin-satelliten varit med och bidragit till forskningen.


För den som vill se nattlysande moln är det bäst att vara ute i juni, juli och augusti när solen är mellan 6 och 16 grader under horisonten. Eftersom de lättast bildas nära polerna på sommaren, och nätterna nära polerna samtidigt är ljusa om sommaren, syns de bäst på breddgrader mellan 50 och 70. Då passar det alldeles utmärkt att bo i Sverige, som sträcker sig från ungefär 55 till 69 grader nord.

Nattlysande moln i Bovallstrand, Bohuslän, den 20:e juli 2016.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar